Contactgegevens:

Bedrijfsnaam: Gear MX, 
Adres: Waakvlamstraat 26
e-mailadres: info@gearmx.nl
telefoonnummer: 0620363925

Verantwoordelijke: Dhr Tolkamp

Functionaris van de Gegevensverwerking: Dhr Tolkamp

Verwerkingsactiviteiten van reguliere persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegeven(s): Naam, adres, woonplaats 

Categorie betrokkenen: Klanten 

Grondslag voor de verwerking: Toestemming

Doel verwerking: Verwerken bestellingen 

Zelf verwerken: Ja  

Waar bevindt zich de verwerker? Niet van toepassing 

EU Verwerkersovereenkomst? Niet van toepassing/Niet nodig 

Bewaartermijn: onbekend

Veiligheidsmaatregelen: Geen/ n.v.t. 

Categorie persoonsgegeven(s): E-mailadres/telefoonnummer 

Categorie betrokkenen: Klanten 

Grondslag voor de verwerking: Toestemming

Doel verwerking: Verwerken bestellingen 

Zelf verwerken: Ja  

Waar bevindt zich de verwerker? Niet van toepassing 

EU Verwerkersovereenkomst? Niet van toepassing/Niet nodig 

Bewaartermijn: onbekend

Veiligheidsmaatregelen: Geen/ n.v.t. 


Verwerkingsactiviteiten van bijzondere persoonsgegevens
NVT 

Datum aanmaken register: 12 juni 2019

Updates: